Các sản phẩm cảu thương hiệu BIJINDO đã được Cục quản lý công bố kết quả kiểm nghiệm và được cấp phép phân phối trên thị trường, đây là sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo pháp luật quy định và an toàn với người dùng.

1. BIJINDO KIREI LIFT UP - Bộ sản phẩm Bijindo Kirei Nâng Cơ

2. BIJINDO KIREI RENEW - Bộ sản phẩm Bijindo Kirei Trẻ Hóa

3. BIJINDO KIREI ACNE - Bộ sản phẩm Bijindo Ngăn Ngừa Mụn

4. BIJINDO KIREI PIGMENTATION - Bộ sản phẩm Bijindo Kirei sắc tố

5. BIJINDO MAKE UP REMOVER 

6. BIJINDO SUN BLOCK CREAM 

7. BIJINDO PURIFYING ESSENCE