Các sản phẩm của thương hiệu Max Biocare đã được Cục quản lý công bố kết quả kiểm nghiệm và được cấp phép phân phối trên thị trường, đây là sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo pháp luật quy định và an toàn với người dùng.

  1. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Liver Detox Max - Max Biocare
  2. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ IronUp - Vỉ 15 viên - Max Biocare
  3. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ IQShield+ - Max Biocare
  4. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Auscalmax - Max Biocare
  5. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ IronUp - Hộp 30 viên - Max Biocare