Các sản phẩm của thương hiệu DS C'elavi đã được Cục quản lý công bố kết quả kiểm nghiệm và được cấp phép phân phối trên thị trường, đây là sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo pháp luật quy định và an toàn với người dùng.

  1. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BTONIC - DS C'elavi
  2. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ EYECARE - DS C'elavi
  3. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NATOV - DS C'elavi
  4. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ TAURIN - DS C'elavi