Giỏ hàng

Hướng dẫn

B1. Đăng ký tài khoản trở thành Seller Chính Hiệu

 • Truy cập vào Website: V-care.com.vn > chọn Seller Chính Hiệu > Đăng ký bán hàng.

 

Phiên bản web máy tính

Phiên bản web điện thoại

 • Bạn phải nhập đầy đủ các thông tin để đăng kí làm Seller Chính Hiệu (Cộng tác viên V-care.com.vn).
 • Để kiểm tra thông tin những Cộng tác viên mới được giới thiệu từ Cộng tác viên cũ, bạn nhập mã cộng tác viên cũ vào ô Mã người giới thiệu và nhấn biểu tượng 

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp bạn là Cộng tác viên mới tự đăng ký, bạn để trống ô Mã người giới thiệu và Mã giới thiệu.
 • Đối với trường hợp bạn là Cộng tác viên mới được giới thiệu từ Cộng tác viên cũ, bạn nhập mã cộng tác viên cũ vào ô Mã người giới thiệu.
 • Ô Mã giới thiệu để trống, hệ thống sẽ tự sinh ra.
 • Thông tin tài khoản ngân hàng phải trùng với thông tin cá nhân Cộng tác viên đăng ký.

Ví dụ:

       Mã Cộng tác viên cũ Nguyễn Thị A là: 100100

       Trần Minh T  là được Nguyễn Thị A giới thiệu

       Bạn nhập thông tin như sau:

B2. Kiểm tra links chia sẻ bán hàng

 • Sau khi hoàn thành B1, V-care sẽ xét duyệt thông tin và gửi thông báo xác nhận đến địa chỉ email bạn vừa cung cấp, cùng với link chia sẻ bán hàng.

Link chia sẻ bán hàng – mỗi Seller sẽ được cấp 01 link có Mã giới thiệu riêng biệt. Thao tác bán hàng được thực hiện như sau:

 • Share Link chia sẻ bán hàng nhận được trong email cho khách hàng (bạn có thể share trực tiếp qua inbox hoặc đăng trên trang cá nhân,…).

Ví dụ:

Link chia sẻ bán hàng: http://v-care.com.vn/?ref=100797

 • Khách hàng mua hàng bằng cách bấm vào link và hoàn thành đơn hàng.
 • Sau khi đơn hàng được ghi nhận, doanh thu & chiết khấu của bạn sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Lưu ý: 

 • Bạn chỉ được tính doanh thu & chiết khấu khi khách hàng mua hàng thông qua link có mã giới thiệu của bạn.
 • Trong trường hợp bạn gửi link từng sản phẩm cho khách, vui lòng thêm kèm sau link sản phẩm cú pháp sau: /?ref=*****  , với **** là mã giới thiệu của bạn.

Ví dụ:

Link sản phẩm Serum chưa có mã giới thiệu    https://v-care.com.vn/collections/duo-ng-cha-t/products/bijindo-signature-multi-complex-serum

Link sản phẩm Serum có mã giới thiệu             https://v-care.com.vn/collections/duo-ng-cha-t/products/bijindo-signature-multi-complex-serum/?ref=100797    (với 100797 là mã giới thiệu)

 

B3. Đăng nhập vào hệ thống quản lý tài khoản

 • Để đăng nhập vào hệ thống quản lý tài khoản, bạn hãy truy cập vào Website: V-care.com.vn, chọn Seller Chính Hiệu > Đăng nhập kiểm tra đơn hàng.
 • Tên đăng nhập là tài khoản email mà bạn đã đăng ký ở B1.
 • Mật khẩu do bạn tự cung cấp ở B1.

Phiên bản web máy tính

Phiên bản web điện thoại

 • Bạn sẽ đăng nhập vào giao diện chính của hệ thống quản lý thông tin, gồm các Menu khác nhau cung cấp cho bạn tất cả thông tin:

Lưu ý: Thông tin doanh thu và chiết khấu được thể hiện trên Website là doanh thu, chiết khấu tạm tính của bạn, doanh thu và chiết khấu thực nhận của bạn sẽ thông báo và chi trả hàng tháng theo biểu mẫu doanh số & target / tháng bạn đạt được.

 • Thông tin thanh toán, gồm:

Tổng doanh thu = Doanh thu được ghi nhận với những đơn hàng được mua trên link của bạn.

Doanh thu thanh toán = Chiết khấu, đã thanh toán cho bạn.

Doanh thu chưa thanh toán = Chiết khấu, chưa thanh toán cho bạn.

 Lưu ý: Bạn có thể tìm kiếm thông tin thanh toán chiết khấu thông qua mã thanh toán / số bút toán theo thời gian cụ thể.

 • Thông tin tài khoản: bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin cá nhân và thanh toán của bạn.

Lưu ý: Bấm vào nút Lưu thay đổi để cập nhật sau khi chỉnh sửa

 • Quản lý đơn hàng: hiện thị tình trạng và thông tin của tất cả các đơn hàng được thực hiện qua link của bạn.
 • Lịch sử chiết khấu: ghi nhận lại khoản chiết khấu mà bạn được nhận từ các đơn hàng thành công.
 • Thoát: đăng xuất ra khỏi ứng dụng.

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi chi trả & thanh toán, bạn vui lòng cung cấp thông tin chính xác. V-care không chịu trách nhiệm với các trường hợp sai sót  do thông tin sai.

 

Mọi vấn đề hỗ trợ tham gia  Chương trình Seller Chính Hiệu

Vui lòng liên hệ:  028 7300 2286 (+ 58151)

 

 

page